Trenckova rokle v údolí řeky Bobrůvky u Drahonína

Prozkoumejte rokli, kde se skrýval baron Trenck

Vyrazte po stopách legendárního vůdce pandurů do romantického údolí říčky Bobrůvky

Legenda praví, že plukovník a dobrodruh Baron von Trenck kdysi přečkával období nemilosti severně od Brna v zapomenutém kraji daleko od lidí. Jak víme, proslulý vojevůdce bránil Habsburskou monarchii proti nájezdům Turků, vyhrál desítky bitev a v těch časech nebylo člověka, který by neznal jeho jméno. Čeká vás tedy výlet do míst, která přímo vybízí ke hrám na vojáky, padouchy a hrdiny. Vydejte se na výpravu do malebného údolí, kde se „vysočinská“ řeka Bobrůvka v mapách mění na „jihomoravskou“ Loučku.

Naplánujte si výlet do eldoráda trampů i dnešních skautů

Pro tento klidný kraj jsou typické malé vesnice obklopené poli, loukami, rybníky a roztroušenými lesíky. Magnetem, který přitahoval již od 60. let minulého století početné trampy, jsou zdejší překvapivě hluboká a dlouhá údolí potoků a řek. Libochůvka, Svratka a Loučka jsou pojmem. Tady je i dnes snadné zmizet před světem a celé dny se toulat tichou přírodou. Unikátem je Trenckova rokle, kde drobný potůček před soutokem s Loučkou zurčí mezi mechy a kapradím zarostlou soutěskou a nakonec tvoří několik kaskád a vodopádů. Atmosféru místa dotváří skály klenoucí se nad meandrem řeky, vrcholem romantiky je srub příhodně nazvaný Orlí hnízdo. Trůní na skalním výběžku, ukrytý nad korunami stromů. Chata je v soukromém vlastnictví, ale to vám nemusí bránit v tom se k ní po pěšině vyšplhat a rozhlédnout se do údolí.

Špekáčky s sebou, ale s ohněm opatrně

Na výlet přibalte buřty, marshmeloun nebo cokoliv dalšího, co rádi opékáte na ohni. Přímo pod roklí je na malebném místě hned u řeky ohniště. Dříví je sice všude dost, ale panuje-li sucho, je rozdělávání ohně v lese doslova hrou s ohněm. V každém případě platí, že co si sebou přinesete, zase s sebou odneste. Sem popeláři nejezdí a plasty, plechovky i sklo patří do správného kontejneru. Kdo pokyn neposlechne, ať si dá pozor na ducha barona Františka von Trencka!

A jak baron von Trenck vlastně skončil?

Vůdce pandurů, baron Trenck se proslavil svou odvahou, velitelskou zdatností a neobvyklou bojovou strategií. I přesto si na jižní Moravě získal spíše negativní pověst. Povahou to byl vznětlivý, nedisciplinovaný a krutý vojevůdce. Dokonce byl několikrát vyloučen z armády a nejednou jej odsoudili k trestu smrti, z něhož se mu nakonec vždy podařilo uniknout díky jeho výřečnosti.

Baron byl na sklonku života vězněn na Špilberku. Po roce v žaláři se ozvala stará zranění, ulehl na lůžko a nakonec 4. října 1749 zemřel. O tři dny později byl podle svého přání pohřben v kryptě kapucínského kláštera v Brně. Zajděte se tam podívat a poslechněte si celou legendu.

Jak si výlet naplánovat?

Tentokrát obzvláště platí, že cesta je cíl. Samotná Trenckova rokle bude jen třešničkou na dortu, ať už k ni dorazíte z kterékoliv strany. Malebná cesta se klikatí lesem podél Loučky od Šafránkova Mlýna, který byl postavený už v roce 1666. Nyní funguje jako restaurace a penzion. Od mlýna se vydejte proti proudu řeky – po červené.

Další varianta začíná výše proti proudu a vede z rekreační části Podmitrov se stejnojmenným penzionem také stále podél řeky.

Nejkratší možná trasa výletu začíná v Drahoníně.

POZOR: Ať vyrazíte odkudkoliv, počítejte s tím, že červená značka v okolí Trenckovy rokle překonává několik obtížněji schůdných míst, sem tam šplhá vysoko do svahu a za mokra nebo námrazy zde můžete uklouznout rychleji, než by Trenck tasil bambitku.

Když už jste na Vysočině, není důvod hned spěchat domů

Pokud pojede autem, tak nedaleko Trenckovy rokle můžete navštívit jeden z nejfotogeničtějších hradů naší země. Pernštejn je právem jedním z nejčastěji obsazovaných hradů ve filmovém průmyslu.

Dalším pokračováním výletu může být památková zóna v obci Doubravník, kde historickému jádru vedle zbytků opevnění a fary vévodí kostel v pozdně gotickém a renesančním slohu, který zde nechali vybudovat páni z Pernštejna, coby svou rodovou hrobku.

Mapa
GPS
49.4060628N, 16.2643706E