Brněnsko Go from Brno Rosicko a Oslavansko Zbýšovská halda

Zbýšovská halda

A výhled do daleka

Jak se k ní – nebo spíš na ni – dostat? Ve Zbýšově vás na konci Havířské ulice čeká prudký výstup po cestách, kde kamení z nitra země vozily mnoho let náklaďáky. Zbýšovská halda výrazně vystupuje nad okolní krajinu. Nahoře vás proto čeká odměna v podobě výhledu na Oslavany nebo někdejší areál dolů Antonín, Jindřich a Jindřich II. Právě odtud v roce 1992 vyjel na povrch poslední vozík uhlí v regionu. 

Někdejší haldu, která vznikla uměle vyvážkou hlušiny při těžbě černého uhlí, dnes milosrdně zakrývá zbýšovským vlastivědným spolkem opečovávaná zeleň. Část jsou náletové dřeviny, část jsou vysázené okrasné dřeviny. Místo je pěkným příkladem toho, jak po skončení těžby nemusí po člověku zůstat měsíční krajina. Příroda si místo vezme zpět a když jí člověk nestojí v cestě, ale naopak trochu pomůže… No pojďte si to tu okouknout sami.