Brněnsko Go from Brno Krchůvek, bojiště a smírčí kříž

Krchůvek, bojiště a smírčí kříž

Poslední spočinutí nešťastných vojáků

Každá bitva za sebou zanechá mnoho padlých bez ohledu na strany – ztráty mají vítězové i poražení. Slavkovská bitva nebyla rozhodně výjimkou. Na konci proslulé prosincové bitvy roku 1805 zůstalo na bitevním poli ležet na 30 tisíc mrtvých a raněných. Následující dny je pohřbili do hromadných hrobů rozesetých po celém bojišti.

Na návrší Zlatá hora nad Křenovicemi najdete v malém hájku právě jedno takové místo. (Na cyklotrase č. 5097 a vede sem také odbočka zelené turistické od Mohyly míru.) Říká se mu Krchůvek. Neleží zde ostatky pouze slavkovského masakru, ale také obětí cholery. Z místa máte krásný výhled do celého kraje a hned přes silnici uvidíte ještě prastarý smírčí kříž. Smírčí křížové kameny bývaly upomínkou na převážně tragické události místního významu – pro nás jsou dnes fyzickým dokladem o spiritualitě předků. Tento smírčí kříž na Zlaté hoře je upomínkou na dávnou pověst, kdy údajně usmrtil nešťastnou náhodou kůň místního oráče dívku, která na mezi žnula trávu.

Je odtud krásný výhled na Pozořice a poblíž si můžete přečíst jednu z informačních tabulí naučné stezky věnované Bitvě tří císařů.

Mapa
GPS
49.1461250N, 16.8144281E