Brněnsko Go from Brno Slavkovsko a Bučovicko Socha generála Kutuzova

Socha generála Kutuzova v Křenovicích

Velký pomník velkého muže

Sochu odhalili u příležitosti 200. výročí bitvy u Slavkova. Kutuzov byl vrchním velitelem spojeneckých rakousko-ruských vojsk, tedy Napoleonův protivník. V Křenovicích si zřídil hlavní štáb v dnešní ulici Na Liškově ve Spáčilově statku v domě č. 65. V noci před bitvou se zde konala hlavní porada velitelů spojeneckých vojsk a Kutuzov zde nocoval. 

Kutuzov u Slavkova 1805 zakusil bolestnou porážku, ale o sedm let později ji Napoleonovi oplatil doslova i s úroky – to když velký Francouz vytáhl na Moskvu. Ruský maršál sice před Napoleonem ustoupil až ke vsi Borodino, kde se v roce 1812 odehrála bitva, o které jsme se učili v dějepisu. Po  ní musel generál dál ustupovat. Později nechal strategicky vyklidit Moskvu, aby ji Napoleon našel prázdnou. Zdecimovaní vojáci nenašli kýžené útočiště před krutou ruskou zimou a Napoleonovo ruské tažení žalostně ztroskotalo. A Kutuzov mohl hlásit carovi: „Válka skončila úplným vyhlazením nepřítele“. Z Ruska se tehdy vrátilo pouhých 9 000 Francouzů a Kutuzov triumfoval.  

Mapa
GPS
49.1422864N, 16.8271494E